Lapsi varhaiskasvatuksessa

Lapsi on keskiössä kirkkonummelaisessa lapsilähtöisessä varhaiskasvatuksen pedagogiikassa. Lapselle luodaan mahdollisuuksia elää onnellista lapsuutta hyvässä ja turvallisessa ympäristössä. Lapsilähtöisessä kasvu – ja oppimisympäristössä lapsi vaikuttaa omaan arkeensa ja elämäänsä sekä osallistuu itseään koskevaan päätöksentekoon lapsen mahdollisuudet huomioiden. Lasten sosiaalisten suhteiden syntymistä tuetaan, turvaamalla lasten mahdollisuudet ottaa huomioon toisiaan ja jättämällä riittävästi tilaa lasten keskinäiselle vuorovaikutukselle.

Lapset tuovat varhaiskasvatukseen mukanaan aiemman elämänkokemuksensa, jossa merkittävänä tekijänä ovat huoltajien ja lasten väliset vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet. Henkilöstön tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen. Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö tuo lasten elämään jatkuvuutta ja turvallisuutta. Säännöllinen yhteistyö on oleellista, jotta perheiden ja henkilöstön yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden. Jokaiselle päivähoidossa ja perhepäivähoidossa mukana olevalle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.