Lapsi esiopetuksessa

Esiopetus vahvistaa lapsen vahvuuksia, oppimisedellytyksiä ja oppimaan oppimisen taitoja.

Tavoitteena on, että jokaiselle lapselle muodostuu myönteisten oppimiskokemusten kautta positiivinen kuva itsestä oppijana ja aktiivisena toimijana osana ryhmää ja koko yhteisöä. Tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle laadukas oppimisympäristö, jonka lähtökohtana on lapsilähtöinen esiopetuksen pedagogiikka sekä lapsen ja perheen osallisuus.

Kirkkonummelaisen esiopetuksen tehtävä on säilyttää oppimisen ilo ja innostus sekä uskallus rohkeasti ja luovasti kohdata uudet oppimisen haasteet.