Lapsen oikeuksien viikko: Oppilaskuntien ja luottamushenkilöiden välinen kyselytunti

16.11.2021 15:07

Kategoria: Opetus Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Lapset Nuoret Lapsiystävällinen kunta

Tänään pidettiin oppilaskuntien ja luottamushenkilöiden välinen kyselytunti liittyen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon koulutiellä

Oppilaita kyselytunnille osallistui 11 koulusta sekä kummankin lukiomme opiskelijakunnat. Tapahtumaan osallistui valtuustoryhmien edustajat RKP:stä, Vihreistä, Kokoomuksesta, Pro Kirkkonummesta ja SDP:stä.

Tilaisuuden avasi Kirkkonummen kunnan sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen toivottamalla lapset ja nuoret sekä muut osanottajat tervetulleeksi ja totesi päivän teeman olevan -ei vain Kirkkonummella, vaan kansallisesti ja jopa maailmanlaajuisesti- erittäin tärkeä asia. Päivän tilaisuus liittyy Kirkkonummen lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukaiseen työhön ja kyselytunti järjestetään vuosittain mahdollistaakseen tärkeän vuoropuhelun päättäjien sekä lasten ja nuorten kesken.

Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän puheenjohtaja Linda Basilier, joka toimi tilaisuuden puheenjohtajan, aloitti kertomalla terveiset tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistiltä liittyen edeltäneen kyselytunnilla oppilaan esittämään kysymykseen sukupuolisuuden kertomisesta esimerkiksi kyselyyn vastaajana – voisiko olla myös kolmas, muu-sukupuoli vaihtoehtona. Ministerin kanssa käydyn keskustelun perusteella paikallisella tasolla voisi olla mahdollista käyttää muu-sukupuolta, mutta valtakunnallisella tasolla ei ole sen kaltaista linjausta, että näin voisi toimia – mahdollisesti tilanne voi muuttua tulevaisuudessa.

Kirkkonummen suomenkielisten opetuspalveluiden johtaja Leila Kurki avasi osallistujille päivän teemaa opetustoiminnan kannalta sekä kertoi, miten kouluissa toimitaan esimerkiksi kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja turvallisen oppimisympäristön luomiseksi. Oppimisen arviointiluku opetussuunnitelmassa on hetki sitten uusittu oppilaiden yhdenvertaisen arvioinnin perustaksi.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tärkeä osa koululaisten arkea

Jokainen kyselytuntiin osallistunut oppilaskunta käytti etukäteen valmistellun puheenvuoron ottaen esiin mm. ehdotuksia siitä, miten kouluissa yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää. Esiin nousi mm. järjestyssääntöjen ja välituntien merkitys, toivottiin lisää kulttuuria kouluille, lisää välineistöä kouluille parantamaan ympäristön käytettävyyttä ja viihtyvyyttä, wc-tilojen kyltitystä toivottiin päivitettävän ei-sukupuoliseksi ja myös opetuksessa haluttaisiin tasa-arvoisempaa kohtelua tyttöjen ja poikien välillä, sekä yhdenvertaistettavan oppiaineiden koearviointeja. Moni yläkoulu toivoi myös tyttöjen ja poikien yhteisiä liikuntatunteja.

Esityksistä kävi ilmi lukuisat hyvät jo käytännössä olevat käytänteet kuten agentti-toiminta, vertaissovittelu, oppilaskuntien toiminta sekä toisten oppilaiden huomioiminen ja hyvät käytöstavat. Esitysten jälkeen oli vuorossa keskustelu luottamushenkilöiden kanssa, joka innoitti molemminpuoliseen kommentointiin ja kysymyksiin.

Tämän tilaisuuden jälkeen oppilaskunnat lisäävät ideansa nuortenideat.fi -palveluun, ja eniten kannatusta keränneelle idealle on varattu pieni budjetti sen toteuttamiseen – äänestysaikaa on 30.11.2021. Luottamushenkilöt totesivat lopuksi, että ideoiden toteutus ei jää pelkästään tähän äänestykseen, vaan ehdotukset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan myös toimielintasolla, kun suunnitellaan tulevaa.

Osallistuneet koulut:

Vuorenmäen koulu, Bobäcks skola, Winellska skolan, Gesterbyn koulu, Laajakallion koulu,  Kartanonrannan koulu, Nissnikun koulu, Kantvikin koulu, Heikkilän koulu, Jokirinteen koulu, Veikkolan koulu, Porkkalan lukio ja Kyrkslätts gymnasium

Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

 

Kirkkonummi on lasten puolella