Lapsen oikeuksien viikko: Kirkkonummen koulujen hyvinvointisuunnitelma tähtää oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen

18.11.2021 16:04

Kategoria: Opetus Lapset Nuoret Lapsiystävällinen kunta

Kirkkonummen kouluissa ollaan ottamassa käyttöön Vuorenmäen koulun pilotoimaa luokkien hyvinvointisuunnitelmaa.

Suunnitelman avulla luokan oppilaat yhteistyössä kasvattajien kanssa pystyvät nostamaan esiin kehittämisen kohteita esimerkiksi luokan sisäisessä yhteistyössä, kodin ja koulun välisessä viestinnässä sekä ennaltaehkäisemään kiusaamista.

Hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on lasten ja nuorten kuuleminen, hyvinvoinnin edistäminen sekä osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Suunnitelman laatimiseen osallistuvat oppilaat, opettajat, huoltajat ja mahdollisuuksien mukaan oppilashuollon henkilöstö sekä muita toimijoita, esim. paikalliset seurat ja yhdistykset ja nuorisotoimi.

Vuorenmäen koululla on hyvin positiivinen kokemus hyvinvointisuunnitelman kanssa työskentelystä, suunnitelman avulla luokat pystyvät keskustelemaan yhteisesti oman kouluarjen konkreettisista parannusehdotuksista, sekä haasteisiin päästään puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa.

Lisätietoja lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi

lapsen oikeuksien viikko