Lapinkylän päiväkoti

Päiväkotimme

Lapinkylän toimipiste on osa Veikkolan päiväkotia. Lapinkylän toimipisteemme sijaitsee os. Evitskogintie 5, 02520 Lapinkylä, ja siellä toimii Tähtöset-ryhmämme. Kaksikerroksinen, lämminhenkinen puurakenteinen päiväkotimme sijaitsee luonnon keskellä. Päiväkotimme piha-alue mahdollistaa monipuolista liikkumista ja pieniä tutkimusretkiä monimuotoisuutensa ansiosta.

Tähtösten ryhmässä on 20 lasta iältään 1-5-vuotiaita, joista pienimmät toimivat alakerrassa ja yläkerrassa toimivat yli kolmevuotiaat lapset.

Toimintamme

Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta toimien yhdessä vanhempien ja muiden sidosryhmien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä. Meille tärkeää on lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa luoda häneen ja hänen perheeseensä alusta alkaen lämmin, turvallinen ja lasta kunnioittava suhde - hyvinvoiva lapsi on tärkein tavoitteemme.

Toimintamme perustana ovat lapsen yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, joiden pohjalta yhdessä lasten kanssa lähdetään rakentamaan kestoltaan eripituisia projekteja. Keskiössä ovat lapsilähtöinen toiminta, ilmiöpohjainen oppiminen sekä toiminnalliset menetelmät. Lapsen jokaiseen päivään kuuluu tärkeänä osana myös leikki, liikkuminen sekä arjen -ja itsestä huolehtimisen taitojen harjoittelu. Veikkolan päiväkoti on mukana Ilo kasvaa liikkuen –ohjelmassa, liikkumiseen on mahdollisuus päivittäin niin sisällä kuin ulkonakin. Liikumme paljon hyödyntäen päiväkodin lähiympäristöä sekä ympäröivää luontoa.

Yksikössämme on monipuolinen tieto-ja viestintäteknologian välineistö, jota käytetään opettamisen ja oppimisen välineinä. Lapsilla on myös mahdollisuus omatoimisesti tutustua ja harjoitella välineiden käyttöä. Käytössämme ovat myös digitaaliset kasvun kansiot jokaiselle lapselle, joita rakennamme yhdessä lasten ja huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatuksen aikana. Kasvun kansioon lapsi dokumentoi omia mielenkiinnon kohteitaan, kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan yhdessä kasvattajan sekä huoltajan kanssa.

Ryhmien yhteystiedot

 Ryhmä Ikä Puhelinnumero
Tähtöset 0-5 040 126 9452

Aukioloaika:
6.30-17

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelethan asiasta päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Evitskogintie 5,
02520 Lapinkylä

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Krista Lappalainen
040 836 1742

Varajohtaja:
Sanna Soini
050 414 0529

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Anna-Maija Varhama
040 586 7293

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Hanna Lehtinen
040 126 9667