Lape-hanke päättyy – kehittämistyö jatkuu

20.12.2018 15:53

Kategoria: Varhaiskasvatus Lapset Nuoret Lapsiystävällinen kunta Perusturva

Kirkkonummen kunta on vuosina 2017–2018 ollut mukana pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:in yhteisessä hankkeessa Lapsen paras – yhdessä enemmän. Hanke on osa hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa, jonka tavoitteena on nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen.

Kirkkonummella hanketta on koordinoinut Petra Korkiakoski. Hän kertoo, että hanketta on viety eteenpäin yhteistyössä perusturvapalvelujen ja sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen välillä.

– Yhteistyö on ihan huippujuttu, ja tässä Kirkkonummi on ollut todellinen edelläkävijä, Petra Korkiakoski toteaa. Ja vaikka monesti ajatellaan, että kunnan toiminta on jäykkää, niin Kirkkonummella olemme pystyneet etenemään hyvinkin ketterästi ja kaikilla on ollut yhteinen tahto kehittää asioita.

Kuvassa vasemmalta: Jaana Koskela, Petra Korkiakoski ja Hannele Kujala

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras -hankkeessa on ollut kolme kehittämiskokonaisuutta: perhekeskustoimintamalli, opiskeluhuollon kehittäminen kaikilla kouluasteilla esiopetuksesta alkaen sekä erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittäminen. 

Tavoitteena varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos -osakokonaisuudessa on mm. ollut löytää opiskeluhuoltoon hyviä toimintamalleja, kehittää niitä ja ottaa ne käyttöön. Erityis- ja vaativalla tasolla on pilotoitu systeemisen lastensuojelun toimintamallia ja kehitetty yhteisiä toimintamalleja erikoissairaanhoidon kanssa.

Sekä perusturvapalvelujen että sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden henkilökuntaa on osallistunut näyttöön perustuvien menetelmien koulutuksiin, mm. Lapset puheeksi -menetelmään. Myös Ihmeelliset vuodet –menetelmä otetaan käyttöön, ja ensimmäinen vanhemmuusryhmä aloittaa tammikuussa.

Hankkeen myötä saman pöydän ympärille on kokoontunut ihmisiä eri hallinnonaloilta ja myös eri järjestöistä.

– Yhteistyön kautta on haettu yhdenmukaisuutta, Petra Korkiakoski kertoo, esimerkiksi niin, että palvelut ovat eri paikoissa samankaltaisia, mutta myös niin, että asioista puhutaan samoin sanoin.

Kirkkonummella perhekeskuskehittämisessä on panostettu etenkin lapsiperheiden varhaiseen tukeen ja yhteistyöhön järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Yhteistyön myötä on jo järjestetty Kirkkonummi-päivillä Perhekeidas-tapahtuma, ja myös avattu yhteinen nettisivusto, jolla eri toimijat voivat kertoa omasta toiminnastaan.

Vaikka Lapsen paras -hanke päättyy, työ kunnassa jatkuu perusturvapalvelujen ja sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen yhteistyön osalta.

– Meillä keskeiset tavoitteet yhteistyölle ovat mm. yhteisen osaamisen vahvistaminen ja palvelusisältöjen perehdyttäminen. Haluamme myös keskittyä ennaltaehkäisevään työhön, monialaiseen yhteistyöhön ja palvelutarpeen arviointiin, vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela kertoo.

Sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala korostaa myös yhteistyön tärkeyttä tulevaisuudessa.

– Teemme eri tasolla ja palveluissa yhteistyötä perusturvapalveluiden kanssa tavoitteena parhaat mahdolliset palvelut eri ikäisille ja eri elämäntilanteessa oleville kirkkonummelaisille. LAPE-työskentelyn aikana tämä yhteistyö on korostunut entisestään. Kunnan hyvinvointiohjelman mukaan tulemme entistä enemmän edistämään toimialojen yhdyspintatyöskentelyä sekä osallistumaan aktiivisesti SOTE:n valmisteluun. Tulevaisuudesta emme tiedä, mutta riippumatta hallinnollisista rakenteista vaaditaan yhteistyötä ja asukasosallisuuden edistämistä; uudenlainen toimintakulttuuri, yhteensovittamista, selkeitä rakenteita ja toimintamalleja, Kujala toteaa.

Lape-hankkeen yhdessä-kuva