Lapsen paras - yhdessä enemmän -hanke / LAPE-PKS

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeessa tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen.

Kirkkonummi on ollut mukana LAPE PKS-hankkeessa Lapsen paras - yhdessä enemmän Helsingin, Vantaan, Espoon, Kauniaisten ja Keravan kanssa vuosina 2017-2018. Vaikka LAPE nykymuodossaan päättyy, kehittäminen jatkuu usealla tavalla STM:n, OKM:n ja THL:n ohjauksessa.

Yhdessä - LAPE jatkuu 

LAPE konferenssin 26-27.11.2018 materiaalit

PKS LAPE hankkeen lopputuotokset:

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke 

Raportteja ja työryhmiä:

Lapsistrategia 2040

Lea Pulkkinen: Kohti yhteistä lapsikäsitystä

Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi - Selvitys lapsi- ja nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä

STM: Yksi lapsi - yksi tilannekuva

Verkkokoulutuksia:

Luo luottamusta - suojele lasta - opas ja verkkokoulutus yhteistyöstä

Muuta:

Lape esite - ladattava PDF