Lape-hanke

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeessa tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen.

Hankkeen esittelyvideo

Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia

LAPE-muutosohjelmassa etusijalla ovat lapsen etu ja vanhemmuuden tuki. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Myös koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään tukemaan lapsen hyvinvointia. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ohjaavat seuraavat periaatteet:

  • Lapsen oikeudet ja lapsen etu
  • Lapsi- ja perhelähtöisyys
  • Voimavarojen vahvistaminen
  • Perheiden monimuotoisuus


  

Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) –tutkimuksen kansallinen tiedonkeruu


Lisätietoja
Petra Korkiakoski
Kehittämissuunnittelija
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
p. 040-126 9840