Länsi-Uudenmaan LINKKI- hajajätevesihankkeen juhlaseminaari 27.3.2019 Kirkkonummen kunnantalon valtuustosalissa klo 9–14

18.03.2019 08:32

Kategoria: Rakennusvalvonta Tontit ja rakentaminen Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Palvelut

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen kartoitus- ja neuvontakäynnit 10 vuotta!


Tervetuloa juhlaseminaariin 27.3.2019 Kirkkonummen kunnantalon valtuustosaliin klo 9–14.

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä koskeva asetus tuli voimaan 15 vuotta sitten vuonna 2004. Siitä lähtien Länsi-Uudellamaalla on tehty kiinteää yhteistyötä alueen kuntien ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilan parantamiseksi. Alkuun yhteistyön puitteissa laadittiin ohjeita, pidettiin koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia sekä tehtiin verkkotiedotusta ja puhelinneuvontaa. Tämän jälkeen toimintaa hankkeistettiin ja siihen haettiin avustuksia ensin Uudenmaan liitolta ja myöhemmin valtion avustusta ELY-keskukselta. Ensimmäisessä hankkeessa painotettiin vesiosuuskuntien perustamista ja suunnittelun tärkeyttä sekä luotiin kuntien hajajätevesistrategia, jota myöhemmin jatkettiin vuoteen 2021 asti. Vuodesta 2009 eteenpäin hankkeissa keskityttiin enemmän yksittäisiin kiinteistöihin ja niiden jätevedenkäsittelyn parantamiseen. Tällöin aloitettiin jalkautettu neuvonta kartoitus- ja neuvontakäyntien avulla.

Kartoitus- ja neuvontakäyntejä on siis tehty jo kymmenen kenttäkauden aikana Länsi-Uudenmaan kahdeksassa kunnassa. Vuosien 2009–2018 aikana neuvontahankkeissa on kartoitettu yli 7 500 kiinteistön jätevedenkäsittelyn tilanne ja mahdollisuutta kartoitus- ja neuvontakäyntiin on tarjottu noin 10 000 kiinteistölle. LINKKI2018-hanke juhlistaa kartoitus- ja neuvontakäyntien historiaa juhlaseminaarissa. Seminaarissa käydään läpi kartoituksen tuloksia vuodelta 2018, yhteenveto vuosien 2009–2018 tuloksista, kuullaan kommenttipuheenvuoroja pitkään jatkuneesta yhteistyöstä haja-asutuksen jätevesien parissa ja pohditaan myös tulevaa. Seminaarin juhlapuhujana on professori Anna Mikola Aalto-yliopistosta.

Juhlaseminaari pidetään Kirkkonummella kunnantalon valtuustosalissa 27.3.2019 klo 9–14. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja ennakkoilmoittautumisia pyydetään kahvitarjoilun mitoittamiseksi 20.3. mennessä. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät LINKKI-hankkeen sivuilta.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä kuntien yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja lisätietoa hankkeesta löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi.  

Lisätietoja:

Virve Ståhl
hankekoordinaattori 
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry
0504474993
virve.stahl@luvy.fi

linkki seminaarikuva