Lainvoimainen kaava: Rastirannan ranta-asemakaava

04.06.2021 10:17

Kategoria: Kuulutukset

Lainvoimainen kaava:
Rastirannan ranta-asemakaava 

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.6.2019 § 45 Rastirannan ranta-asemakaavan. 

Kunnanvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä on pyydetty valituslupahakemus korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen, joten Rastirannan ranta-asemakaava on saanut lainvoiman. 

Kirkkonummi 4.6.2021
Kunnanhallitus