Lainvoimainen kaava: Munkinmäen kortteleiden 202 ja 203 asemakaavan muutos

12.05.2023 10:26

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.5.2022 § 41 Munkinmäen kortteleiden 202 ja 203 asemakaavan. 

Kunnanvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeudelle, joka hylkäsi valitukset 10.3.2023. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä pyydettiin valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Valitus on rauennut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 10.5.2023 valittajan vedettyä hakemuksensa pois, joten Munkinmäen kortteleiden 202 ja 203 asemakaava on saanut kokonaisuudessaan lainvoiman 12.5.2023. 

Munkinmäen korttelien 202 ja 203 asemakaavan muutos on saatettu osittain voimaan jo 2.12.2022 siten, että voimaan tulo koski Purokummuntien katualuetta sekä korttelin 203 tonttia 1. 

Kirkkonummi 12.5.2023

Kunnanhallitus