Lainvoimainen kaava: Edesholmenin ranta-asemakaava

16.10.2020 09:16

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.5.2018 § 35 Edesholmenin ranta- asemakaavan. 

Kunnanvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä on pyydetty valituslupahakemus korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen, joten Edesholmenin ranta-asemakaava on saanut lainvoiman. 

Kirkkonummi 16.10.2020
Kunnanhallitus