Lainvoimainen kaava: Bjönsinmäen asemakaava

03.03.2023 08:57

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.6.2021 § 58 Bjönsinmäen asemakaavan. 

Kunnanvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeudelle, joka hylkäsi valitukset 20.9.2022. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä pyydettiin valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen 24.2.2023, joten Bjönsinmäen asemakaava on saanut kokonaisuudessaan lainvoiman 3.3.2023.
Bjönsinmäen asemakaavaan sisältyvät korttelit 2022, 2027, 2063, 2023 lukuun ottamatta tontteja 4 (YK) ja 8 (LPA) sekä asemakaavan katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita (VP, VL/s), on saatettu voimaan jo 28.4.2022. 

Kirkkonummi 3.3.2023

Kunnanhallitus