Lähikoulu ja oppilaaksiottoalue

Perusopetuksen oppilaat käyvät pääsääntöisesti omaa lähikouluaan. Kirkkonummi on jaettu kolmeen oppilaaksiottoalueeseen, joiden perusteella oppilaan lähikoulu määräytyy oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti.
Oppilaalla on mahdollisuus pyrkiä oppilaaksi muuhunkin kuin omaan lähikouluun. Huoltajan on jätettävä asiaa koskeva hakemus kouluun, johon oppilas hakee. Päätöksen tekee rehtori.

Oppilaan huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksista kun oppilas otetaan oppilaaksi muuhun kuin omaan lähikouluun huoltajan hakemuksesta.

Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin nojalla kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun. Useimmiten lähikoulu on kotia lähinnä oleva koulu, mutta poikkeuksiakin on eri syistä.

Oppilaan lähikoulu määräytyy oppilaan kouluun ilmoittautumisajankohtana voimassaolevan väestörekisteriin merkityn asuinosoitteen perusteella. Lähikoulu osoitetaan kunnan kolmen oppilaaksiottoalueen sisällä kuhunkin kouluun Keskustan, Masalan tai Veikkolan alueella.

Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa, huoltajien tulee tehdä lapsensa kouluun ilmoittaminen yhteisymmärryksessä.

Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa muustakin kuin kunnan osoittamasta lähikoulusta. Esimerkiksi, mikäli oppilaan sisarus käy jo jotain toista koulua, on perheen muilla lapsilla mahdollisuus päästä samaan kouluun edellyttäen, että koulussa on tilaa. Kunkin koulun oppilaspaikkojen tilannetta voi tiedustella kyseisen koulun rehtorilta (koulujen yhteystiedot).

Jos lapsi osaa suomea ja ruotsia yhtä hyvin, voi huoltaja päättää, kummankieliseen kouluun hän haluaa lapsen ilmoittaa. Ruotsinkielisillä kouluilla on omat oppilaaksiottoalueensa, joissa kussakin sijaitsee yksi koulu (alueen lähikoulu).

Ilmoittautumisten jälkeen koulujen rehtorit tekevät päätökset oppilaaksi ottamisesta kuhunkin kouluun ja päätökset lähetetään tiedoksi huoltajille.

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 18.10.2017 § 22: Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen oppilaaksioton peruseet, lähikoulun osoittaminen ja hakumenettely toissijaiseen kouluun 1.1.2018 alkaen

Karttapalvelu oppilaaksiottoalueista

Lisätietoja: 
Suunnittelupäällikkö Eeva Viitala, puh. 040 551 8374,
Toimistosihteeri Riitta Rinne, puh. 040 126 9300

Sähköposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi