Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Kuntoutuksella pyritään myös edistämään ja tukemaan kuntoutujan elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa.

Kunta huolehtii siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kuntoutuksen tarve kunnassa edellyttää. Palveluiden toteutukseen vaikuttavat kunnan toimintaan ohjaamat resurssit. Palvelut kuuluvat hoitotakuun piiriin.

Lääkinnällistä kuntoutusta toteutetaan Kirkkonummen perusturvan kuntoutuspalveluissa sekä oman henkilökunnan toimin että maksusitoumuksilla ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettuina. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeen ja joko terapeutin tai monialaisen kuntoutustyöryhmän arvion ja suosituksen mukaan sovitaan, missä ja miten kuntoutus toteutetaan. Terveyskeskuksen tiloissa toimii jokaviikkoinen monialainen kuntoutustyöryhmä, jossa omalääkäri, terapeutit ja kuntoutustyöryhmän jäsenet yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laativat kuntoutussuunnitelman.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelukriteerit fysioterapialle, puheterapialle, toimintaterapialle, lymfaterapialle ja ratsastusterapialle on laadittu selventämään asiantuntijoille ja kuntoutujille, millä kriteereillä ostopalveluita myönnetään ja hankitaan. Kuntoutuspäätökset ovat hoitopäätöksiä, eikä niihin voi hakea valittamalla muutosta.

Kansalaiset
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus - Kuntoutus
kuntoutus / fyysinen kuntoutus

Tiedustelut


vastaava fysioterapeutti

puh. 050 342 3866


terveyssosiaalityöntekijä

puh. 040 126 9120