Kyselytunnin ehdotuksista on valittu voittaja!

03.12.2021 11:35

Kategoria: Opetus Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Lapset Nuoret Lapsiystävällinen kunta

Kirkkonummen Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaiseen työhön kuuluu luottamushenkilöiden sekä koululaisten ja opiskelijoiden välisen säännöllisen vuoropuhelun järjestäminen ns. Oppilaskuntien ja luottamushenkilöiden kyselytunnin muodossa. Tämän vuoden kyselytunti järjestettiin lapsen oikeuksien viikolla 16.11. ja sen aiheena oli yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kouluarjessa. Tilaisuuteen osallistui miltei kaikki Kirkkonummen koulut sekä edustajat lähes kaikista valtuustoryhmistä.

Kyselytunnilla oppilas- ja opiskelijakuntien edustajat esittivät luottamushenkilöille ehdotuksensa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi kouluissa. Tilaisuuden jälkeen oppilas- ja opiskelijakunnat veivät ehdotuksensa Nuortenideat.fi -vaikuttamispalveluun, jossa niitä pystyi kannattamaan 30.11. saakka, eniten kannatusta saaneen ehdotuksen toteutukselle on myös varattu pieni budjetti.

Eniten kannatusta tänä vuonna keräsi Gesterbyn koulun ehdotus, yhteensä 85 kannatusta sekä positiivisia kommentteja:

Erilaisuus on vahvuus! -kampanja / Olikheter är en styrka! -kampanjen

"Jokainen saa olla oma itsensä turvallisesti ja ilmaista itseään vapaasti. Ei taputeta, jos jollekin sattuu vahinko."  

Me kaikki Gesterbyn koulun oppilaat ja henkilökunnan jäsenet olemme erilaisia. Erilaisuudesta huolimatta jokaisella on yhdenvertaiset oikeudet koulunkäyntiin, tasa-arvoon, oppimiseen ja ystävälliseen kohtaamiseen koulupäivien aikana.  

Gesterbyn koulun idea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen koulussa: Oppilaskunnan hallitus järjestää Erilaisuus on vahvuus! -kampanjan, jossa aihetta nostetaan esille viikon ajan, mm. päivänavauksin, keskusteluin ja teematunnein. Kampanjassa oppilaat pääsevät pohtimaan erilaisuutta, omia vahvuuksia ja sitä, miten voisimme kohdata toisiamme päivittäin tasa-arvoisesti ja ystävällisesti.

Toiseksi eniten kannatusta keräsi Porkkalan lukion ehdotus Lautapelejä kouluihin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, jota kannatettiin 17 peukutuksella.

Kolmanneksi tuli Kantvikin koulun ehdotus Kulttuuria Kirkkonummen lapsille ja nuorille, joka keräsi 10 peukkua.

Kaikkien oppilas- ja opiskelijakuntien ideat olivat erinomaisia ja käytännöllisiä, kyselytunnilla luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat ottivatkin nämä kyselytunnilla korvan taakse tulevia toiminnan suunnitelmia ajatellen.

Kiitos kaikille osallistuneille ja jatkamme vuoropuhelua nuortenideat.fi-palvelussa sekä tulevilla kyselytunneilla!

Lasten puolella