Kysely Kirkkonummen kunnan katujen ja puistojen kunnosta sekä jätehuollosta, katuvalaistuksesta, pelastustoimesta ja vesihuollosta

30.04.2021 12:30

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet Palvelut Vesihuolto Liikunta ja ulkoilu Vapaa-aika Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Kirkkonummen kunta on avannut kuntalaiskyselyn kunnan yhdyskuntateknisistä palveluista osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/1B0A2366204275CE

Mielipiteensä voi kertoa muun muassa katujen ja teiden kunnosta ja kunnossapidosta sekä niiden talvihuollosta, liikuntapaikkojen ja puistojen hoidosta, katuvalaistuksesta ja vesihuollosta.

Kuntatekniikkapäällikkö kannustaa kuntalaisia nostamaan esille asioita, joita he katsovat tarpeelliseksi kehittää.

Vastausaikaa on 11.6.2021 asti.
Kaikkien kyselyssä mukana olevien kuntien ja kaupunkien vastanneiden kesken arvotaan 8 kpl 50,00 € arvoisia S-ryhmän lahjakortteja.

Avoimen nettikyselyn ohella posti tuo osalle kuntalaisista kyselyn paperisena versiona.
Postitse lähetettävän kyselyn otanta on 2000 asukasta ja paperisen kyselyn saajat valitaan satunnaisotannalla.

Kysely on osa valtakunnallista tutkimusta, joka tehdään samanaikaisesti 22 kaupungissa ja kunnassa.
Kyselyn toteuttaa FCG Finnish Consulting Group Oy. https://www.fcg.fi/

Lisätietoja antaa: kunnossapito@kirkkonummi.fi
Kyselyn löydät osoitteesta: https://link.webropolsurveys.com/S/1B0A2366204275CE

katuvalo