Kysely huoltajille maksuttomasta varhaiskasvatuskokeilusta

25.01.2019 10:46

Kategoria: Varhaiskasvatus Lapset

Hallitus on käynnistänyt vuosille 2018–2020 kokeilun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kokeilussa vuonna 2013 syntyneiden lasten varhaiskasvatus on perheille maksutonta 20 viikkotunnin osalta. Kirkkonummen kunta osallistuu kokeiluun.

Kansallinen koulutuksenarviointikeskus Karvi on saanut tehtäväkseen arvioida kokeilun, ja tekee osana arviointia kyselyn huoltajille sekä kokeilu- että vertailukunnissa. Huoltajille on lähetetty kutsu kyselyyn kirjeitse.

Arvioinnin tehtävänä on selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumista, muun muassa sitä, vaikuttaako varhaiskasvatuksen maksuttomuus 5-vuotiaiden lasten ja heidän sisarustensa osallistumiseen varhaiskasvatukseen. Vastauksia toivotaan myös niiltä perheiltä, jotka hoitavat viisivuotiasta lastaan itse kotona. Kyselyyn toivotaan aktiivista osallistumista:

– Vastaamalla kyselyyn huoltajat voivat olla tuottamassa arvokasta tietoa perheiden tekemistä lastenhoidon ratkaisuista. Samalla huoltajat voivat olla vaikuttamassa siihen, millaisia palveluita kunnat jatkossa perheille tarjoavat. Arvioinnin yksi tavoite onkin tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Toteaa Laura Repo Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta.

Lisätietoja:

Anna Siippainen
Arviointiasiantuntija, varhaiskasvatus
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
puh. 029 533 5543
anna.siippainen@karvi.fi
www.karvi.fi

Laura Repo
Arviontineuvos
Kansallinen koulutuksen arviontikeskus
puh. 029 533 5553
laura.repo@karvi.fi

 

lapsi pyöräilee