KUUMA-asuminen 2040 -selvityksen tulokset

31.08.2017 06:00

Kategoria: Rakennusvalvonta Tontit ja rakentaminen Asuminen ja ympäristö Liikunta ja ulkoilu Kadut ja tiet

Kaupunkiasumisen kysyntä kasvussa KUUMA-kunnissa

Väljä omakotitaloasuminen on saanut haastajia KUUMA-kuntien asukkaiden asuinhaaveissa. KUUMAasuminen 2040 -hankkeessa tehty asukaskysely paljasti, että kunnille ominaisen omakotiasumisen rinnalla kiinnostavat myös kaupunkimainen kerrostaloasuminen ja aiempaa kompaktimpi pientaloasuminen. Hankkeessa tehdyn tilastotarkastelun mukaan vuosina 2006–2016 omakotirakentamisen volyymi on selvästi laskenut seudulla, kun taas kerrostaloasuntojen rakentamisen kasvanut. 

Selvityksen keskeinen lopputulema on se, että seudun kunnilla on tarve harkita asumisen kokonaiskonseptia uudelleen, sillä menneiden vuosikymmenien asumisratkaisuilla ei vastata tulevaisuuden asumisen tarpeisiin. Tästä syystä seudun kuntien on kehitettävä uusia asumisen konsepteja ja ratkaisuja, sillä asumispreferenssit urbanisoituvat ja eriytyvät yhä moninaisemmiksi, jolloin asumiseen ei ole enää osoitettavissa yhtä kaikille sopivaa mallia. Selvityksen tulokset jakautuivat kolmeen päätulokseen:

  1. seudun muuttovoitto eriytyy ja asuntotuotantotarve siirtyy keskustoihin
  2. asumisen tarpeet ja toiveet muuttuvat
  3. kuntien profiloinnissa ja vetovoimatekijöissä on kehitettävää

Selvityksessä esitetään seudun kunnille kaksi erilaista asumisen mallia, joilla pyritään vastaamaan tulevaisuuden muuttuviin asumisen tarpeisiin: 1. urbaanit pikkukaupungit - urbaanien kuntien asumisen malli, jossa tunnistetaan kaupungistumiskehitys voimavaraksi ja vetovoimatekijäksi sekä 2. monipuolisen asumisen KUUMA-kunnat. Uusilla asumisen malleilla tavoitellaan vetovoimaisempaa KUUMA-seutua. 

KUUMA-seutuun kuuluu seuraavat 10 pääkaupunkiseudun kehyskuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. KUUMA-seudulla asuu lähes 320 000 asukasta. 

KUUMA-asuminen 2040 -hanke on seudun kaavoittajista koostuvan kaavoitusjaoston käynnistämä. Hanke alkoi vuonna 2016 ja sen tulosraportti julkaistaan 31.8.2017.

Lehdistötilaisuus selvityksen tuloksista järjestetään Pasilan Sokos Hotellissa 31.8.2017 klo 9.00, minkä yhteydessä on mahdollista haastatella hankkeen koordinaattoria. Tervetuloa!

KUUMA-kyselyn loppuraportti 15.5.2017
KUUMA2040
Policy brief | KUUMA-asuminen 2040 -projekti | 2017

 

Lisätiedot projektikoordinaattori Jaakko Huttuselta

jaakko.huttunen@jarvenpaa.fi
040-3153003

Selvitys on myös luettavissa täältä: kuuma.fi

Kuuma-asukaskysely