Kuulutuskanava

28.09.2017 12:09

Aluehallintovirasto: Aktiivikeskuksen jätevedenpuhdistamon toiminnan muuttaminen

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 28.9. – 30.10.2017 Kirkkonummen ja Siuntion kuntien sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (Hämeenlinnan päätoimipaikan) ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
27.09.2017 12:54

Uudenmaan liitto: Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnos on nähtävillä 27.9.-2.11.2017

Uusimaa-ohjelma sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision 2050 sekä ohjelmakauden (2018–2021) strategiset painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet.
19.09.2017 12:42

Kirkkonummen ympäristöpalkinto 2017

Kirkkonummen kunnanhallitus jatkaa vuoden 2017 ympäristöpalkinnon hakuaikaa.