Kuulutuskanava

14.08.2017 10:24

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä 14.8.-15.9.2017

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan valmisteluaineisto pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 14.8.-15.9.2017 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2
07.08.2017 10:47

Koneyhtymä Engman Oy: Ilmoitus erityisen häiritsevästä melusta ja tärinästä

Koneyhtymä Engman Oy on 14.7.2017 tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus koskee kiviaineksen murskausta kiinteistöllä 257-419-1-24 Getberg Isosuontien ja Jorvaksentien (Kantatie 51) varrella.