Kuulutuskanava

26.03.2018 12:18

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.3.2018 HSY:n hakemukseen Ämmässuon kaatopaikan ympäristöluvan muuttaminen

Asia:
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikan laajennusalueen kalliolouhoksen ja kivenmurskaamon ympäristöluvan muuttaminen, toiminnan olennainen muutos sekä toiminnan aloittamislupa, Espoo ja Kirkkonummi. Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia.
Päätös on nähtävillä valitusaikana 26.3.–25.4.2018 Espoon kaupungin ympäristö-keskuksessa (Kirkkojärventie 6 B) ja Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

23.03.2018 06:21

Lainvoimainen kaava: Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutos

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 29.1.2018 § 3 Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen