Kuulutuskanava

12.02.2018 14:48

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 9. päivänä helmikuuta 2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi

Kirkkonummen kunnalle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Hankaintie 1, Kirkkonummi. Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 12. päivänä maaliskuuta 2018.