Kuulutuskanava

28.12.2018 14:51

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2019

Avustushakemus laaditaan kulttuuripalveluiden hakulomakkeelle.
Hakuasiakirjoja on saatavissa osoitteesta https://www.kirkkonummi.fi/avustukset-kulttuuriyhdistyksille
sekä kunnan palvelupisteestä Ervastintie 2, Kirkkonummi. Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, (09) 296 71
21.12.2018 13:50

Maankaatopaikan ympäristölupahakemus, Oy Invald Lindberg

Oy Ingvald Lindberg hakee ympäristölupaa maankaatopaikalle, pilaantumattomien maa-ainesten läjitykseen kiinteistöillä 257-413-1-50 ja 257-453-1-31. Toiminta sijoittuisi ns. entisen Hilan louhimon alueelle.
21.12.2018 11:58

Murskauslaitoksen ympäristölupahakemus, Kalliorakennus-yhtiöt Oy

Kalliorakennus-yhtiöt Oy hakee ympäristölupaa kiviaineksen murskaukselle ja seulonnalle sekä betoniteollisuuden ylijäämäbetonin vastaanotolle ja murskaukselle Strömsbyn teollisuusalueella kiinteistöillä 257-481-1-120 ja 257-481-1-237 osoitteissa Ojangontie 12, 16 ja 18.
20.12.2018 17:10

Nuorisopalveluiden avustusmäärärahat

Avustushakemukset, joissa tulee käyttää hakulomakkeita, on toimitettava liitteineen kuulutuksessa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä osoitteella:
Kirkkonummen kunta, nuorisopalvelut, käyntiosoite Ervastintie 2, postiosoite Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI
20.12.2018 16:54

Liikuntayhdistyksille tarkoitetut avustusmäärärahat

Avustushakemukset, joissa tulee käyttää hakulomakkeita, on toimitettava liitteineen kuulutuksessa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä osoitteella:
Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, käyntiosoite Ervastintie 2, postiosoite Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI