Kuulutuskanava

19.03.2018 16:11

Johtavan ylilääkärin virka, Kirkkonummen kunta, perusturvapalvelujen toimiala, terveyspalvelut

Työ alkaa 1.5.2018 tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti 6.4.2018 klo 12:00 mennessä kuntarekryn sähköisen lomakkeen kautta, työavain 172659.
16.03.2018 15:04

Esimies ikäihmisten hyvinvointipalveluihin, Kirkkonummen kunta, perusturvapalvelujen toimiala, ikäihmisten hyvinvointipalvelut

Lähetä hakemuksesi 3.4.2018 klo 12:00 mennessä kuntarekryn sähköisellä hakulomakkeella
12.03.2018 16:09

Aluehallintovirasto: tarkkailupäätös Pikkalanlahden yhteistarkkailuohjelmasta vesistötarkkailun osalta

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 11.04.2018. Oikaisuvaatimusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.
09.03.2018 13:10

Rastirannan ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä

Rastirannan ranta-asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 12.3. – 13.4.2018 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.