Kuulutuskanava

12.02.2018 14:48

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 9. päivänä helmikuuta 2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi

Kirkkonummen kunnalle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Hankaintie 1, Kirkkonummi. Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 12. päivänä maaliskuuta 2018.
14.08.2017 10:24

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä 14.8.-15.9.2017

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan valmisteluaineisto pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 14.8.-15.9.2017 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2