Kuulutuskanava

12.07.2017 10:17

Kirkkonummen ympäristöpalkinto 2017

Kirkkonummen ympäristöpalkintoa on jaettu vuodesta 2015 alkaen. Palkinto on tunnustus Kirkkonummen ympäristön hyväksi tehdystä esimerkillisestä työstä.

Ympäristöpalkinnon saaja voi olla Kirkkonummella toimiva yritys tai yhteisö tai kirkkonummelainen yksityishenkilö. Palkinto on tunnustus Kirkkonummen ympäristön hyväksi tehdystä esimerkillisestä työstä joko viimeisen vuoden aikana tai pidemmällä ajanjaksolla. Palkinto myönnetään ympäristönsuojelua edistävistä toimista, jotka liittyvät esim. luonnon tai kulttuuriympäristön hoitoon, vesiensuojeluun, ympäristövalistukseen, energian säästöön, uusiokäyttöön, kierrätykseen sekä roskaamisen ja jätteiden synnyn vähentämiseen.

Palkinnon hakuajoista ja -menettelystä tiedotetaan kunnan internetsivuilla ja alueen sanomalehdissä.
29.06.2017 13:13

Kutsunnat 2017

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 1999 syntyneiden sekä muiden alempana mainittujen asevelvollisten kutsunnat Uudenmaan aluetoimiston alueella vuonna 2017 seuraavassa järjestyksessä