Kuulutuskanava

12.02.2018 14:48

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 9. päivänä helmikuuta 2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi

Kirkkonummen kunnalle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Hankaintie 1, Kirkkonummi. Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 12. päivänä maaliskuuta 2018.
08.01.2018 10:42

Uudenmaan Ely-keskus: Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018–9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.