Kuulutuskanava

19.02.2018 10:16

Aluehallintovirasto: Ämmässuon siirtokuormausaseman ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Lassila & Tikanoja Oyj


Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 21.3.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
16.02.2018 07:00

Ympäristönsuojeluavustukset

Rakennus- ja ympäristölautakunta julistaa yhdistyksille haettavaksi vuoden 2018 ympäristönsuojeluavustukset käytettäväksi ympäristönsuojelua tukeviin tarkoituksiin.
12.02.2018 15:09

Talkoomäärärahojen hakeminen 19.3.2018 mennessä

Talkoomäärärahat julistetaan haettaviksi 19.3.2018 mennessä. Hakemuslomake täytetään ja toimitetaan sähköisesti: www.kirkkonummi.fi > Asuminen ja ympäristö > Oikopolut > Avustukset > Talkooavustukset
12.02.2018 14:48

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 9. päivänä helmikuuta 2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi

Kirkkonummen kunnalle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Hankaintie 1, Kirkkonummi. Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 12. päivänä maaliskuuta 2018.