Kuulutuskanava

08.01.2018 10:42

Uudenmaan Ely-keskus: Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018–9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.
05.01.2018 15:24

Lainvoimainen kaava: Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutos

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 13.11.2017 § 66 Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen.
05.01.2018 13:12

Hammaslääkärin kokoaikainen virka, Kirkkonummen kunta, perusturvapalvelujen toimiala, terveyspalvelut, suun terveydenhuolto

Lähetä hakemuksesi 22.01.2018 klo 12 mennessä sähköisesti kuntarekryn sähköisellä lomakkeella.
04.01.2018 15:00

Ylläpitopäällikön virka, Kirkkonummen kunta, toimitilapalvelut

Hakemukset avoinna olevaan virkaan tulee toimittaa sähköisesti 31.1.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: www.kuntarekry.fi
04.01.2018 14:33

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesitalousasiassa


Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 26.1.2018