Kuulutuskanava

29.06.2018 15:03

Kutsunnat 2018

28.06.2018 14:21

Asianhallintapäällikön virka, konsernihallinto, sisäiset palvelut

Lähetä hakemuksesi kuntarekryn sähköisellä lomakkeella. Työavain 189725. Hakuaika päättyy 6.8.2018 klo 12.00.
27.06.2018 11:49

Ympäristötarkastajan 26.6.2018 tekemä päätös Destian melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta

Ympäristötarkastaja on tehnyt 26.6.2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Destia Oy:lle annettu päätös koskee Kirkkonummen aseman laiturialueen katoksien ja alikulun korjausta kiinteistöllä 257-871-1-1 osoitteessa Asemankaari 10.