Kuulutuskanava

18.09.2018 16:43

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten muuttaminen

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.10.2018 sähköpostitse Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kirjaamoon osoitteella kirjaamo(at)hsy.fi.
18.09.2018 09:09

Destia Oy:n ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Päivärinteentien sillan korjaus Veikkolassa

Destia Oy on 13.9.2018 tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Päivärinteentien sillan korjausta Veikkolassa kiinteistöllä 257-895-2-1.
17.09.2018 16:16

Aluehallintovirasto: Tietoliikennekaapelin asentaminen Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle sekä valmistelulupa, Espoo ja Kirkkonummi, Elisa Oyj

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 17.9. – 17.10.2018 Kirkkonummen kunnan ja Espoon kaupungin sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoi-tustauluilla. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
17.09.2018 15:01

Suomenkieliset opetuspalvelut, Suomenkieliset koulut, Gesterbyn koulu, Luokanopettajan viransijaisuus (työavain 197095)

Hakemukset toimitetaan 30.9.2018 klo 12.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen: www.kuntarekry.fi. (työavain 197095)
13.09.2018 16:29

Aluehallintovirasto: Aktiivikeskuksen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Kirkkonummi

Päätös on nähtävillä valitusaikana 13.9.-15.10.2018 Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2) ja Siuntion kunnantalolla (Puistopolku 1). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.