Kuulutuskanava

18.08.2017 09:01

Edesholmenin ranta-asemakaava, kaavaehdotus nähtäville

Edesholmenin ranta-asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 21.8. – 22.9.2017 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.
16.08.2017 14:04

Erityisryhmien investointiavustukset

Kuuma-kunnat julistavat erityisryhmien investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat haettavaksi niin, että kunnan on mahdollista toimittaa hakemusasiakirjat lausuntoineen ARAan määräaikaan mennessä.
16.08.2017 06:00

Vaasan hallinto-oikeus: Valitus ympäristölupapäätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta

Ympäristöluvan myöntäminen maankaatopaikan toimintaan kiinteistöillä 257-452-2-797 ja 257-452-2-379, Kylmälän kylä, Kirkkonummi.
14.08.2017 10:24

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä 14.8.-15.9.2017

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan valmisteluaineisto pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 14.8.-15.9.2017 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2
07.08.2017 10:47

Koneyhtymä Engman Oy: Ilmoitus erityisen häiritsevästä melusta ja tärinästä

Koneyhtymä Engman Oy on 14.7.2017 tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus koskee kiviaineksen murskausta kiinteistöllä 257-419-1-24 Getberg Isosuontien ja Jorvaksentien (Kantatie 51) varrella.