Kuulutuskanava

14.11.2018 09:57

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kirkkonummen kunta, Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala, Varhaiskasvatus, Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut, Suomenkieliset päiväkodit

Kantvikin päiväkodissa on haettavana lastentarhanopettajan vakinainen virka 2.1.2019 alkaen. Hakemukset toimitetaan 7.12.2018 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti os. www.kuntarekry.fi.
12.11.2018 10:40

Aluehallintovirasto: Ämmässuon siirtokuormausaseman ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Lassila & Tikanoja Oyj

Päätös on nähtävillä valitusaikana 12.11. – 12.12.2018 Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2) ja Espoon kaupungin ympäristö-keskuksessa (Kirkkojärventie 6 B). Päätös on lisäksi luettavissa osoit-teessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.fi

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 12.12.2018.
12.11.2018 10:28

Sosiaaliohjaaja – kuntouttava työtoiminta, Kirkkonummen kunta, Toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalue, Työllistämispalveluiden tulosyksikkö

Haettavana sosiaaliohjaajan virka 2.1.2019 alkaen. Toimipaikkana on Kirkkonummen kunnan Työllistymisyksikkö Toimari. Hakemukset 30.11.2018 klo 12:00 mennessä sähköisesti kuntarekryn kautta (työavain 203217).
08.11.2018 16:13

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kirkkonummen kunta, Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut

Kieli- ja kulttuuriryhmien varhaiskasvatuksen opettaja tulee työskentelemään lisäresurssina päiväkodeissa niissä lapsiryhmissä, joissa monikielisten lasten määrä on suuri. Kelpoisuus virkaan määräytyy Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 26. Lisäksi edellytämme erillisiä opintoja (15 op) monikulttuurisuudesta, kieli- ja kulttuuritietoisesta varhaiskasvatuksesta tai S2-opetuksesta sekä työkokemusta. Hakemukset toimitetaan 3.12.2018 klo 12.00 mennessä (hakuaikaa jatkettu) ensisijaisesti sähköisesti os. www.kuntarekry.fi
08.11.2018 15:44

Vesilain 15 luvun 5 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 7.11.2018

Valitus vesitalousasiassa
Vaasan hallinto-oikeus on 7.11.2018 antanut päätöksen 18/0269/2 valitukseen vesitalousasiassa.