Kuulutuskanava

13.11.2017 16:07

Vaasan hallinto -oikeuden päätös Blominmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa-asiassa

Vaasan hallinto-oikeus päätös Blominmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta tehdystä valituksesta. Julkipantu Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululle 13.11.2017-11.12.2017.
13.11.2017 12:21

Masalan osayleiskaavan valmisteluaineisto nähtävillä


Masalan osayleiskaavan valmisteluaineisto pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 13.11 – 15.12.2017 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2.
10.11.2017 09:49

Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestysehdotus nähtävillä

Rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä kunnan verkkosivuilla osoitteessa: www.kirkkonummi.fi >Asuminen ja ympäristö > Rakennusvalvonta > Rakennusjärjestys sekä kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2, Kirkkonummi.
08.11.2017 15:28

Henkilöstösuunnittelijan virka Kirkkonummen kunnan henkilöstöpalveluissa

Hakemukset 23.11.2017 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti Kuntarekryn kautta (työavain 156619).
Työ alkaa 2.1.2018

08.11.2017 14:46

Kuntoutuslääkärin osa-aikainen virka

Kirkkonummen kunnan toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueen kuntoutuspalveluihin haetaan vakituiseen 50% virkaan (19,13 tuntia viikossa) kuntoutuslääkäriä. Hakuaika päättyy 24.11.2017 klo 12.00.