Kuulutuskanava

27.06.2019 11:35

Rakennustarkastajan virka, yhdyskuntatekniikan toimiala, rakennusvalvonta ja viranomaistehtävät, rakennusvalvonta

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi -linkin kautta 8.8.2019 klo 12.00 mennessä. (työavain 241496).
27.06.2019 10:23

Maahanmuuttajatyön sosiaalityöntekijä, perusturvapalvelujen toimiala, sosiaalipalvelut, aikuissosiaalityö, pakolaishuolto

Lähetä hakemuksesi kuntarekryn sähköisellä hakulomakkeella. Haku päättyy 15.7.2019 klo 12.00. Työavain 242007.
26.06.2019 13:10

Vastuulääkärin virka, kotihoito, ikäihmisten hyvinvointipalvelut, kotipalvelut

Hakemukset liitteineen toimitetaan 2.8.2019 klo 12:00 mennessä. sähköisesti www.kuntarekry.fi. (työavain 242152)
25.06.2019 14:37

Maankaatopaikan muutettu ympäristölupahakemus, Oy Ingvald Lindberg

Oy Ingvald Lindberg hakee ympäristölupaa maankaatopaikalle, pilaantumattomien maa-ainesten läjitykseen kiinteistöillä 257-413-1-50 ja 257-453-1-31. Toiminta sijoittuisi ns. entisen Hilan louhimon alueelle.