Kuulutuskanava

19.09.2017 12:42

Kirkkonummen ympäristöpalkinto 2017

Kirkkonummen kunnanhallitus jatkaa vuoden 2017 ympäristöpalkinnon hakuaikaa.
19.09.2017 09:36

Aluehallintovirasto: Upinniemen telakan ympäristölupa, Milog Oy

Upinniemen telakkaa koskeva hakemus on kuulutettu aiemmin
9.11.–9.12.2016. Millog Oy esittää, että hakemusta täydennetään alusten romutustoiminnalla.
15.09.2017 10:53

Osastonhoitaja, hoivakoti Lehmuskartano

Lähetä hakemuksesi 29.9.2017 klo 12.00 mennessä kuntarekryn sähköisellä hakulomakkeella
12.09.2017 13:32

Ympäristölupahakemuksen peruuttaminen, maankaatopaikka, Graniittirakennus Kallio Oy, kiint. 257-402-1-127 ja 257-433-1-80

Ympäristöpäällikkö on tehnyt 11.9.2017 päätöksen ympäristölupahakemuksen käsittelyn lopettamisesta. Graniittirakennus Kallio Oy:lle annettu päätös koskee maankaatopaikkatoimintaa kiinteistöillä 257-402-1-127 ja 257-433-1-80 osoitteessa Porkkalantie 1150.
11.09.2017 13:47

Erityisesti suojeltaviin lajeihin kuuluvan kenttäorakko-kasvin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan rajojen määritteleminen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 8.9.2017 antanut päätöksen, joka koskee erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määrittelemistä kiinteistön Skyttöudd 257-492-1-44 alueella Kirkkonummella.