Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Maantien 11277 (Hirsalantie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille kantatie 51 - Kiilatie, parantamissuunnitelma, Kirkkonummi

20.05.2020 13:17

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta
Maantien 11277 (Hirsalantie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille kantatie 51 - Kiilatie, parantamissuunnitelma, Kirkkonummi 

Kirkkonummen kunta, sovittuaan asiasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa, aloittaa parantamissuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Suunnittelukohde sijoittuu Kirkkonummen kunnassa sijaitsevalle maantielle 11277 (Hirsalantie) välille Kt 51- Kiilatie. Tarkoituksena on suunnitella uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä tälle tiesosuudelle.

Kuulutus on julkaistu Kirkkonummen kunnan tietoverkossa sekä ELY- keskuksen verkkosivuilla 20.5.2020.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §).

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

Kirkkonummen kunta käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Lisätietoja antavat Kirkkonummen kunta, Saara Koivumäki, puh. 040 541 846 2, saara.koivumaki@kirkkonummi.fi ja Uudenmaan ELY- keskus, Hanna Reuterhorn, puh. 0295 021 132, hanna.reuterhorn@ely-keskus.fi

Kirkkonummen kunta
Kunnallistekniikkapalvelut