Kuulutus rakennuslupahakemuksen vireilletulosta, LP-257-2022-02176

13.11.2022 14:01

Kategoria: Kuulutukset

Prysmian Group Finland Oy hakee rakennuslupaa kaapelituotantorakennuksen 185 metriä korkean kaapelitornin rakentamiseksi asiointitunnuksella LP-257-2022-02176, kiinteistölle Kaapeli I, 257-406-1-5, os. Kaapelitie 68. Hakijan antaman selvityksen mukaan kaapelituotteiden tuotekehitys edellyttää tuotantolinjan uudistamista vastaamaan maailmanlaajuiseen vihreämpään energianmuotoon siirtymisen. Kaapelivalmistuksen pinnoiteprosessi on välttämätöntä toteuttaa pystyprosessina laadun varmistamiseksi. Pystyprosessin vaiheet ja valmistettavan kaapelin pituus määrittävät rakennuksen kokoa. 

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan rakennuslupahakemuksen vireille tulosta MRL 133 §:n, MRA 65 §:n edellyttämällä tavalla niille, joiden etua tai oikeutta hakemus saattaa koskea, sekä varataan tilaisuus tulla kuulluksi. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 14.11.-1.12.2022 välisenä aikana Lupapiste.fi:n sähköisessä asiointipalvelussa, jossa asiakirjoihin on mahdollista tutustua. Saatte lupapistekutsun ilmoittamalla sähköpostiosoitteenne sekä hakemuksen LP-asiointitunnuksen osoitteella, rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi. 

Hanketta koskeviin hakemusasiakirjoihin on mahdollista tutustua myös Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnassa virka-aikana ajanvarauksella numerosta 040 1269 260, käyntiosoite Ervastintie 2, Kirkkonummi. 

Mahdollinen huomautus on esitettävä kirjallisesti ja osoitettava Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Se on toimitettava viimeistään 1.12.2022 mennessä joko Lupapisteen kautta tai sähköpostiosoitteeseen, rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi tai postitse Kirkkonummen kunta, rakennusvalvonta, PL 20, 02401 Kirkkonummi. 

Asia voidaan ratkaista, vaikka huomautusta ei jätetä määräaikaan mennessä.

Kirkkonummella 14.11.2022
Rakennus- ja ympäristölautakunta