Kuulutus melupäätöksestä: kiviaineksen murskausta Sundsbergissa

18.06.2021 08:44

Kategoria: Kuulutukset

LP-257-2021-01396
2021-93-IPM

Ympäristötarkastaja on tehnyt 18.6.2021 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Sericon Oy:lle annettu päätös koskee kiviaineksen murskausta kiinteistöllä 257-483-2-12 Sundsbergissä. 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 18.6.­–26.7.2021 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 26.7.2021. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Elina Röman, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

Kirkkonummella 18.6.2021

Kirkkonummen kunta
Ympäristötarkastaja