Kuulutus kuntavaalien 2021 äänestyspaikoista

20.04.2021 12:48

Kategoria: Kuulutukset

KUNTAVAALIT 2021 KIRKKONUMMELLA

 

Ennakkoäänestys Kirkkonummen kunnan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa

 

Ennakkoäänestysaika:

Ennakkoäänestys on 26.5.-8.6.2021.

 

Ennakkoäänestyspaikat sekä aukioloajat:

 

Pääkirjasto Kirjastotalo Fyyri               (02400) Osoite: Kirkkotori 1 

 

26.5.-28.5. (ke-pe) klo. 9.00-20.00

29.5.-30.5. (la-su) klo. 9.00-18.00

31.5.-4.6. (ma-pe) klo. 9.00-20.00

5.6.-6.6. (la-su) klo. 9.00-18.00

7.6.-8.6. (ma-ti) klo. 9.00-20.00

 

Masalan kirjasto               (02430) Osoite: Puolukkamäki 7  

 

26.5.-28.5. (ke-pe) klo. 16.00-20.00

29.5.-30.5. (la-su) klo. 9.00-18.00

31.5.-4.6. (ma-pe) klo. 16.00-20.00

5.6.-6.6. (la-su) klo. 9.00-18.00

7.6.-8.6. (ma-ti) klo. 16.00-20.00

 

Veikkolan koulu                (02880) Osoite: Kisapolku 7   

 

26.5.-28.5. (ke-pe) klo. 16.00-20.00

29.5.-30.5. (la-su) klo. 9.00-18.00

31.5.-4.6. (ma-pe) klo. 16.00-20.00

5.6.-6.6. (la-su) klo. 9.00-18.00

7.6.-8.6. (ma-ti) klo. 16.00-20.00

 

Kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestysaikojen ensimmäinen äänestystunti varataan ensisijaisesti koronan riskiryhmään kuuluville äänestäjille.

 

Pääkirjasto Kirjastotalo Fyyrissä on mahdollista äänestää ulkona ennakkoäänestysaikana 26.5.-8.6.2021. Lisätietoja kunnan kotisivuilla: https://kirkkonummi.fi/kuntavaalit-2021

 

Ennakkoäänestys laitoksissa

 

Seuraavissa laitoksissa on mahdollista äänestää ennakkoäänestysaikana 26.5.-8.6.2021:

Lehmuskartano, Palvelutalo, Sepänkoti, Sepänrinne, Valkeala, Valkokulta, Villa Amanda, Villa Kaskimäki, Villa Sipriina ja Volskoti. Volskodissa laitosäänestys seuraavana ajanjaksona: 26.5.-31.5.

 

Äänestysajoista laitoksissa päättää kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa, sen mukaisesti kuin vaalilain 55 §:ssä säädetään, äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä keskusvaalilautakunnalle 1.6.2021 klo 16.00 mennessä. Henkilö, jonka ilmoitus kotiäänestyksestä saapuu 1.6.2021 jälkeen, ei voi äänestää kotonaan. Ilmoitus kotiäänestyksestä tehdään keskusvaalilautakunnalle sähköpostitse, kirjallisesti tai puhelimitse. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake on saatavissa kunnan kotisivuilta: https://kirkkonummi.fi/kuntavaalit-2021 sekä oikeusministeriön vaalit.fi-sivuilta: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

 

Suositellaan ilmoittautumislomakkeen käyttämistä. Ilmoittautuessa vapaamuotoisesti sähköpostitse, kirjallisesti tai puhelimitse tulee antaa samat tiedot kuin lomakkeessa.

 

Ilmoittautuminen sähköpostitse tehdään vaalipäällikkö Rasmus Beckille osoitteeseen: rasmus.beck@kirkkonummi.fi. Täytetyn ilmoittautumislomakkeen voi lähettää sähköpostin liitteenä. Lisätietoja kotiäänestyksestä saa vaalipäälliköltä puh. 040 536 1592 sekä kunnan kotisivuilta: https://kirkkonummi.fi/kuntavaalit-2021

 

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Vaalipäivän äänestys toimitetaan Kirkkonummen kunnan äänestysalueilla klo 9.00-20.00. Äänestysalueiden äänestyspaikat 13.6.2021 ovat:

Äänestysalue                    Äänestyspaikka                Äänestyspaikan osoite   

1. Lapinkylä                       Sjökulla skola                     Sjökullantie 285
2. Veikkola                          Veikkolan koulu                  Kisapolku 7
3. Masala                            Nissnikun koulu                 Masalantie 268
4. Gesterby                         Winellska skolan                Gesterbynkaari 3 (sisäänkäynti A4) (Gesterbyn koulukeskus)  

5. Kirkonkylä                       Kirkkoharjun koulu             Asematie 8     (Kirkonkylän koulukeskus)     

6. Tolsa                              Laajakallion koulu              Laajakalliontie 4
7. Kantvik                            Kantvikin koulu                   Toppapolku 2
8. Sundsberg                      Kartanonrannan koulu        Kartanonkuja 1

 

Äänioikeutetun äänestyspaikka vaalipäivänä ilmenee kotiin saapuneesta ilmoituksesta äänioikeudesta kuntavaaleissa 2021.

 

Huomioitavaa äänestäjälle:

Kasvomaskin käyttöä suositellaan äänestyspaikkojen tiloissa. Äänestä ainoastaan oireettomana.

Päivitettyä tietoa koronapandemiasta johtuvista eritysjärjestelyistä äänestämisen turvaamiseksi äänestyspaikoilla sekä kotiäänestyksessä kunnan kotisivuilla: https://kirkkonummi.fi/kuntavaalit-2021

 

Ohjeita äänestäjälle turvallisesta äänestämisestä oikeusministeriön verkkosivulla: https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille. Seuraa ohjeita äänestäessä.

 

Äänestäjä voi ottaa äänestyspaikalle mukaan oman kynänsä, suositellaan lyijykynän tai kuulakärkikynän käyttämistä. Tussikynää ei saa käyttää.

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään äänestystilanteessa selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjiä pyydetään ottamaan mukaan voimassa oleva asiakirja, jolla voi todistaa henkilöllisyyden (poliisin antama henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu voimassa oleva kuvallinen ja virallinen henkilöllisyystodistus).

 

Äänestäjiä pyydetään tarkastamaan vaalipäivän äänestyspaikkansa kotiin saapuneesta ilmoituksesta äänioikeudesta kuntavaaleissa. Ilmoituksen mukaan ottaminen äänestyspaikalle on suotavaa, ilmoituksen puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.

 

Kunnassa on uusi äänestysalue Sundsberg. Äänestyspaikkana on Kartanonrannan koulu. Lisätietoja muuttuneista äänestysalueista kunnan kotisivuilla: https://kirkkonummi.fi/kuntavaalit-2021

 

Kirkkonummella 19.4.2021

 

KIRKKONUMMEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA