Kuulutus hylätyn ajoneuvon siirrosta Kirkkonummen kunnan keskusvarikolle 20.9.2021

23.09.2021 09:15

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus hylätyn ajoneuvon siirrosta Kirkkonummen kunnan keskusvarikolle 

Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen siirtopäätöslain 10 § (1508/2019) mukaisesti, jossa kyseessä virka-apupyynnön vuoksi tehty päätös ajoneuvon siirrosta.                 

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Kirkkonummen kunta julkisesti kuuluttaa hallintolain 62a § (29.3.2019/434) mukaan kunnan verkkosivuilla hylätyistä ajoneuvoista, jotka ovat siirretty kunnan keskusvarikolle ja joista ei ole ajoneuvon omistajat tai haltijat tiedossa.

Hylätyt ajoneuvot on noudettava Kirkkonummen kunnan keskusvarikolta 30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy Kirkkonummen kunnan omistukseen siten kuin tämän ajoneuvon siirtämisen lain 13 §:ssä säädetään.

Hylätyn ajoneuvon tiedot on tarkemmin selvitetty liitteessä (liite 1.).

Kuulutuksen julkaisupäivä

23.9.2021.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 30.9.2021.

Nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 23.9.2021– 30.10.2021 välisenä aikana Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi/Kuulutukset.

Muutoksenhaku

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätöksestä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus hallintolain 46 § (11.6.2010/581) mukaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (49 c § (11.6.2010 / 581).

Lisätietoja

Kunnallistekniikan toimistoinsinööri Raimo Taavitsainen p. +358 407 518 928
sähköposti etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi.

Liite 1: kuulutettava ajoneuvo

Kirkkonummen kunta 

Raimo Taavitsainen

Kunnallistekniikan toimistoinsinööri
Kirkkonummen kunta
Yhdyskuntatekniikka
Sähköposti: raimo.taavitsainen@kirkkonummi.fi
Puhelin: 040 7518 928
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Ervastintie 2, Kirkkonummi