Kirkkonummen kunta ilmoittaa tiesuunnitelman Maantien 11227 (Överbyntie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräväylä välille Karlbergintie- Granbackantie, Kirkkonummi, esittelystä kunnan verkkosivuilla

08.04.2021 07:26

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen kunta ilmoittaa tiesuunnitelman maantien 11227 (Överbyntie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräväylä välille Karlbergintie- Granbackantie, Kirkkonummi, esittelystä kunnan verkkosivuilla

 

Kirkkonummen kunta ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laativat tiesuunnitelmaa koskien maantien 11227 (Överbyntie) parantamista. Suunnittelualueen yhteispituus on maantiellä noin 1 km ja se rajoittuu lännessä Granbackantien liittymään ja idässä Karlbergintien liittymään.

 

Hankkeen tarkoituksena on parantaa maantietä 11227 (Överbyntie) rakentamalla jalankulku- ja pyöräväylä välille Karlbergintie- Granbackantie. Samalla parannetaan osuuksien muitakin järjestelyitä mm. linja-autopysäkkien osalta.

 

Tiesuunnitelman luonnoksiin sekä niitä ja hankkeen prosesseja esitteleviin videoihin voi tutustua 12.4-25.4.2021 Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi/kt_asukastilaisuudet. Alueen asukkaat, maanomistajat sekä kaikki muut asiasta kiinnostuneet voivat tällöin tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja antaa niistä palautetta.

 

Tiesuunnitelmasta voi jättää mielipiteen viimeistään 25.4.2021 osoitteeseen mari.partanen@sweco.fi. Tiesuunnitelmaan liittyen voi puhelimitse ottaa yhteyttä lisätietoja antaviin henkilöihin 22.4.2021 klo 9:00 - 12:00.

 

Uudenmaan ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Lisätietoja väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä on saatavilla ELY-keskuksen verkkosivuilta osoitteesta www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Kutsu on julkaistu Kirkkonummen kunnan tietoverkossa https://www.kirkkonummi.fi/kuulutuskanava?news.category%5b%5d=580600da9635eb2ab8000dcf

8.4.2021.

 

Lisätietoja hankkeesta antavat:

 

Kirkkonummen kunta

Hannu Ruhanen

p. 040 126 9866

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Uudenmaan Ely-keskus

Hanna Reuterhorn

p. 0295 021 132

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Sweco Infra & Rail Oy

Mari Partanen

p. 040 840 0720

etunimi.sukunimi@sweco.fi

 

Kirkkonummella 31.3.2021

 

Kirkkonummen kunta, kunnallistekniikkapalvelut