Kuulutukset vain kunnan verkkosivulla 1.1.2020 alkaen

17.12.2019 11:13

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Palvelut

Kuulutukset ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan ainoastaan sähköisesti kunnan verkkosivulla 1.1.2020 alkaen, eikä kuulutuksia enää viedä paperisina kunnan viralliselle ilmoitustaululle kunnantalon palvelupisteeseen. Muutos johtuu siitä, että laki julkisista kuulutuksista (34/1925) on kumottu ja kuulutuksista säädetään jatkossa hallintolaissa (434/2003, 62a §). Lainmuutoksen vuoksi verkkosivuilla julkaisemisesta tulee ensisijainen menettelytapa sekä yleistiedoksiannossa että julkisissa kuulutuksissa.

Kuulutukset ovat kunnan verkkosivuston etusivulla. Kuulutuksiin voi tulla jatkossakin tutustumaan kunnantalon palvelupisteelle, jossa kuulutuksia voi lukea palvelupisteen yleisöpäätteellä. Palvelupisteen yhteystiedot ovat täällä.

Tapauskohtaisesti kuulutus voidaan julkaista jatkossakin sanomalehdessä. Kunnan kaksikielinen kuulutus- ja ilmoituslehti on Kirkkonummen Sanomat. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden tai muun syyn vuoksi julkaista kunnan verkkosivuilla, se julkaistaan lisäksi virallisessa lehdessä.

Pääsääntönä on, että kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään kunnan verkkosivuilla nähtävillä 14 vuorokauden ajan. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja on nähtävillä tämän määräajan päättymiseen asti.

Palvelupisteen aukioloajat: maanantai klo 8.30 - 17 tiistai - perjantai klo 8.30 - 16