Kuuleminen valituksen johdosta: Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 29.8.2017 § 22; Vesien johtaminen Myllykuja

11.10.2017 10:06

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 29.8.2017 § 22 Vesien johtaminen Myllykuja on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

                     

Valituskirjelmä on nähtävänä 11.10.2017 – 17.11.2017 Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2.

 

Asianosaiset ja yleistä etua valvovat viranomaiset voivat antaa vastineen tehdyn valituksen johdosta.

 

Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitettu vastine on toimitettava viimeistään 17.11.2017 osoitteeseen Kirkkonummen kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi. Valitusviranomainen voi ratkaista asian, vaikka vastinetta ei ole annettu.

 

 

Kirkkonummella 10.10.2017

KIRKKONUMMEN KUNTA

Rakennus- ja ympäristölautakunta