Kurtturuusun torjuntahanke 2021 – miten torjuntatyö on edennyt

26.08.2021 07:38

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Liikunta ja ulkoilu Nuoriso- ja liikuntapalvelut Varhaiskasvatus Koulut Vapaa-aika Kadut ja tiet

Kurtturuusu (Rosa rugosa) ja sen valkokukkainen muoto (Rosa rugosa f. alba) on määritelty Suomessa kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi.
Niiden maahantuonti, myynti ja ostaminen sekä ympäristöön päästäminen on kielletty. Kurtturuusun kasvattaminen on kokonaan kielletty kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen 1.6.2022 alkaen.

Kurtturuususta jalostettujen, useimmiten kerrannaiskukkaisten tarhakurtturuusujen (Rosa Rugosa-risteymät) istuttaminen sen sijaan on sallittu.
Niiden kukinta-aika on yleensä yhtä pitkä kuin kurtturuusunkin.

Kirkkonummen kunta on hakenut ja saanut valtionapua kurtturuusun torjuntahankkeeseen vuodelle 2021.
Hankkeessa keskitytään kartoittamaan ja torjumaan kurtturuusua Kirkkonummen kunnan omistamilta ranta- ja saaristoalueilta, joiden herkkä saaristoluonto on erityisen altis vieraslajien aiheuttamille vahingoille.

Kannustamme kunnan asukkaita ja taloyhtiöitä omatoimiseen kurtturuusun torjuntaan omistamiltaan kiinteistöiltä.
Kurtturuusun torjunta on pitkäjänteistä työtä, mutta yhdessä toimien saamme hyviä tuloksia aikaan.

Kevään ja kesän aikana kurtturuusua on poistettu kunnan viheralueilta.
Ruusut on kaivettu koneellisesti pois ja tilalle on levitetty kasvualustakerros, jonka päälle on kylvetty nurmikonsiemenseosta.
Poistettujen kurtturuusujen tilalle ei istuteta muita pensaita, sillä sitkeä kurtturuusu puskee uutta kasvustoa sinnikkäästi ja uudet pehmeät versot on helpompi leikata ruohonleikkurilla tai niittokoneella alas, kuin kitkeä käsin pensasistutusten keskeltä.

Kevään kartoituksessa kurtturuusuesiintymiä todettiin Porkkalanniemen ulkoilu- ja virkistysalueella.
Näistä esiintymistä oli kirjauksia myös vieraslajiportaalissa ja kuntalaiset olivat ilmoittaneet esiintymistä myös suoraan kuntaan. Porkkalanniemen ulkoilu- ja virkistysalueen kurtturuusuesiintymien torjunta aloitettiin 9.6. leikkaamalla esiintymiä alas. Kasvijäte jätettiin paikalle kuivumaan.
Kunnan omistuksessa olevien saarten kurtturuusuesiintymät kartoitettiin kesäkuun alussa ja torjuntatyö saarikohteissa aloitettiin heinäkuussa.

Torjuntatyötä kunnan alueilla jatketaan valtionavustuksen turvin vuoden 2021 loppuun.
Tämän jälkeen kurtturuusun torjunnassa edetään valmisteilla olevan torjuntasuunnitelman mukaisesti.

Kuntalaisten oma aktiivisuus kurtturuusun ja muiden vieraslajien torjuntatalkoisiin kunnan alueilla on kullanarvoisen tärkeää ja kiitän kaikkia kuntalaisia, jotka jo tähän mennessä ovat järjestäneet torjuntatalkoita tai torjuneet vieraslajeja omatoimisesti kunnan alueilla.

Hankekoordinaattori:
Jeena Vesivalo
Toimistopuutarhuri

040 652 5821
jeena.vesivalo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta / Kyrkslätts kommmun
Yhdyskuntatekniikan toimiala / Samhällstekniska sektorn
Kunnossapitopalvelut / Underhållstjänsten

Lisätietoa kurtturuusun torjuntahankkeesta Kirkkonummella:
https://www.kirkkonummi.fi/kurtturuusun-torjuntahanke-2021-kirkkonummella

Lisätietoa vieraslajien torjunnasta syntyvän kasvijätteen käsittelyyn ja hävittämiseen:
https://vieraslajit.fi/info/i-1217

Kurtturuusu, kuva: Jouko Rikkinen, Jouko Rikkinen, CC-BY-NC-4.0 (vieraslajit.fi)