Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilölle, joka on työtä vailla ja hyötyy toiminnallisesta kuntoutuksesta.

Tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen ja työllistymistä haittaavien esteiden minimoiminen tai poistaminen.

Kuntouttavan työtoiminnan edellytyksenä on aktivointisuunnitelman laadinta, joka tehdään yhdessä kunnan edustajan, TE-toimiston asiantuntijan ja asiakkaan kesken.

Aktivointisuunnitelmassa kuvataan asiakkaan tavoitteet työllistymiseen ja/tai ammattitaitoa tukevaan koulutukseen.

Kuntouttavaa  työtoimintaa tarjotaan erilaisilla työpajoilla 3 kk- 2 v aikana. Asiakas osallistuu työtoimintaan 1-4 päivänä viikossa 4-8 tuntia päivässä. Työtoiminnan voi myös toteuttaa työharjoitteluna kunnan eri toimipisteissä.

Kuntouttavasta työtoiminnasta laaditaan asiakassopimus, jossa määritellään toiminnan kesto, osallistumispäivät sekä jaksolle määritellyt asiakkaan työ- ja toimintakykyä edistävät tavoitteet.

Monialainen yhteispalvelu TYP
Työtä vailla olevien terveystarkastukset

Kansalaiset
Työ ja työttömyys
kuntoutus / sosiaalinen kuntoutus (kuntoutus)

Toimarin yhteystiedot

Toimisto

Vanha Rantatie 254

02400 Kirkkonummi

040 576 8030


Työllistymisyksikön

johtaja 040 576 8686


Sosiaaliohjaajat


Asiakkaat A-L

040 126 9754


Asiakkaat M-Ö

0400 277 934


Terveydenhoitaja

040 1269 753


Vastaava pajaohjaaja

040 5768 037