Kuntavaalit 2021

16.02.2021 12:20

Kategoria: Kuulutukset

Valtuutettujen lukumäärä

18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa Kirkkonummen kunnanvaltuustoon valitaan 51 valtuutettua. 

Ehdokasasiakirjojen luovutus keskusvaalilautakunnalle 

Hakemukset ehdokaslistan julkaisemiseksi kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmässä sekä muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat toimitetaan keskusvaalilautakunnalle. Ehdokashakemukset ja muut ehdokashakemusta koskevat asiakirjat on luovutettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaihin 9.3.2021 klo 16.00 mennessä. 

Ehdokashakemukset ja muut ehdokashakemusta koskevat asiakirjat voi lähettää sähköpostitse vaalipäällikkö Rasmus Beckille osoitteeseen: rasmus.beck@kirkkonummi.fi. Voi käyttää oikeusministeriön ehdokasasettelulomakkeita. https://vaalit.fi/kuntavaalien-ehdokasasettelulomakkeet. Keskusvaalilautakunta on myöntänyt luvan ehdokasasettelun lomakkeiden sähköiselle allekirjoittamiselle, mikäli ehdokkaita asettavilla puolueilla tai ryhmillä on käytössä oma lomakepohja mikä tukee sähköistä allekirjoittamista. 

Ehdokashakemuksia ja niitä koskevia asiakirjoja on myös mahdollista henkilökohtaisesti luovuttaa vaalipäällikkö Rasmus Beckille tai johdon assistentti Gunnel Ekströmille, jotka ovat tavattavissa Kirkkonummen kunnantalolla 8.3.2021 sekä 9.3.2021 klo 12.00-16.00. Kunnantalon osoite on Ervastintie 2, Kirkkonummi. Vaalipäällikkö sekä johdon assistentti ovat myös tavattavissa kunnantalolla edellä mainittujen asiakirjojen myöhempään käsittelyyn ja täydennyksiin liittyviä mahdollisia vaaliasiamiesten toimenpiteitä varten seuraavina päivinä: 16.3.2021 klo 12.00-16.00 sekä 17.3.2021 klo 12.00-16.00. Asiamiesten on tehtävä mahdolliset täydennykset viimeistään keskiviikkoon 17.3.2021 klo 16.00 mennessä. 

Edellä mainittuja asiakirjoja on mahdollista luovuttaa myös muina aikoina edellä mainituille henkilöille sopimalla siitä etukäteen heidän kanssaan. Puh. (vaihde) 09 29671. 

Keskusvaalilautakunnalle on mahdollista myös toimittaa ehdokasasiakirjoja lähettäjän omalla vastuulla maksettuna postilähetyksenä postiosoitteeseen: Keskusvaalilautakunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi. 

Kirkkonummella 15.2.2021 

Kirkkonummen kunnan keskusvaalilautakunta