Kuntavaalit 2021: ehdokashakemusten luovutus

16.04.2021 09:09

Kategoria: Kuulutukset

Kuntavaalit 2021 

Valtuutettujen lukumäärä

13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa Kirkkonummen kunnanvaltuustoon valitaan 51 valtuutettua. 

Ehdokasasiakirjojen luovutus keskusvaalilautakunnalle

Hakemukset ehdokaslistan julkaisemiseksi kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmässä sekä muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat toimitetaan keskusvaalilautakunnalle. Aikaisemmin maaliskuussa toimitetut puolueiden ja ryhmien ehdokashakemukset ovat voimassa ja virallisesti vastaanotettuja keskusvaalilautakunnassa. Ehdokkaita asettaneet puolueet ja ryhmät voivat täydentää aikaisemmin toimitettuja ehdokashakemuksia. Ehdokashakemuksia voi täydentää sekä lisätä tai poistaa ehdokkaita. Ehdokashakemukset, ehdokashakemusten täydennykset sekä muut ehdokashakemusta koskevat asiakirjat on luovutettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaihin 4.5.2021 klo 16.00 mennessä.

Ehdokashakemukset, hakemusten täydennykset ja muut ehdokashakemusta koskevat asiakirjat voi lähettää sähköpostitse vaalipäällikkö Rasmus Beckille osoitteeseen: rasmus.beck@kirkkonummi.fi. Voi käyttää oikeusministeriön ehdokasasettelulomakkeita https://vaalit.fi/kuntavaalien-ehdokasasettelulomakkeet. Keskusvaalilautakunta on myöntänyt luvan ehdokasasettelun lomakkeiden sähköiselle allekirjoittamiselle. 

Ehdokashakemuksia ja niitä koskevia asiakirjoja on myös mahdollista henkilökohtaisesti luovuttaa vaalipäällikkö Rasmus Beckille tai johdon assistentti Gunnel Ekströmille, jotka ovat tavattavissa Kirkkonummen kunnantalolla 3.5.2021 sekä 4.5.2021 klo 12.00-16.00. Kunnantalon osoite on Ervastintie 2, Kirkkonummi. Vaalipäällikkö sekä johdon assistentti ovat myös tavattavissa kunnantalolla edellä mainittujen asiakirjojen myöhempään käsittelyyn ja täydennyksiin liittyviä mahdollisia vaaliasiamiesten toimenpiteitä varten seuraavina päivinä: 11.5.2021 klo 12.00-16.00 sekä 12.5.2021 klo 12.00-16.00. Asiamiesten on tehtävä mahdolliset täydennykset viimeistään keskiviikkoon 12.5.2021 klo 16.00 mennessä.

Edellä mainittuja asiakirjoja on mahdollista luovuttaa myös muina aikoina edellä mainituille henkilöille sopimalla siitä etukäteen heidän kanssaan. Puh. (vaihde) 09 29671.

Keskusvaalilautakunnalle on mahdollista myös toimittaa ehdokasasiakirjoja lähettäjän omalla vastuulla maksettuna postilähetyksenä postiosoitteeseen: Keskusvaalilautakunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi.

Kirkkonummella 15.4.2021 

Kirkkonummen kunnan keskusvaalilautakunta