Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä ja vaalipäivä on 13.6. - Tässä ohjeita äänestäjälle

28.05.2021 08:18

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Vaalipäivän äänestys toimitetaan Kirkkonummen kunnan äänestysalueilla klo 9.00-20.00. Ennakkoäänestys tapahtuu 26.5.-8.6.2021. 

Kuka voi äänestää kotonaan?

Kuntavaaleissa saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeutettu henkilö, jonka kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Kirkkonummi ja jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos tämän henkilön kotikunta on vastaavasti äänioikeusrekisterin mukaan Kirkkonummi.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä keskusvaalilautakunnalle 1.6.2021 klo 16.00 mennessä.

Lisäohjeita kotiäänestykseen ja kotiäänestyksen ilmoittautumislomake löytyy kunnan verkkosivuilta: https://kirkkonummi.fi/kuntavaalit-2021 sekä oikeusministeriön vaalit.fi-sivuilta: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Näin äänestät turvallisesti korona-aikana

  • Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
  • Pidä vähintään 2 metrin etäisyys muihin.
  • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
  • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.
  • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
  • Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
  • Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
  • Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
  • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Toimi näin, jos olet koronakaranteenissa tai sinulla on hengitystieoireita

Ennakkoäänestyksen aikana kotimaassa 26.5.-8.6.2021 ja ulkomailla 2.6.-5.6.2021:

Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät ennakkoon.

Jos olet omaehtoisessa karanteenissa, odota karanteenin päättymistä ennen kuin äänestät tai suosi ulkoäänestystä. Pääkirjasto Kirjastotalo Fyyrissä on mahdollista äänestää ennakkoon ulkona.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon. Voit tietyin edellytyksin ilmoittautua kotiäänestykseen 1.6.2021 klo 16 mennessä tai odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Vaalipäivänä 13.6.2021:

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mukaan.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva saa äänestää ulkona, jos käyttää maskia ja säilyttää turvavälit. Älä tule sisälle vaalihuoneistoon.

Muutoksia kunnan äänestysalueissa ja -paikoissa

Osaa kunnan äänestysalueista ja joitakin äänestyspaikkoja on muutettu vaalipäivän ruuhkien välttämiseksi sekä äänestyspaikkojen saavutettavuuden parantamiseksi.

-Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla äänestysalueilla on yhtäläiset edellytykset toimittaa vaalit sujuvasti. Äänestysalueita on nyt kahdeksan. Sundsbergista tulee uusi äänestysalue, jonka äänestyspaikkana toimii Kartanonrannan koulu. Heikkilän äänestysalue muuttuu Tolsan alueeksi ja äänestyspaikaksi Heikkilän koulun tilalle tulee Laajakallion koulu, kertoo Kirkkonummen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Marko Parviainen.

Uudistus koskee noin 8200 kirkkonummelaista äänestysikäistä henkilöä. Tämä tarkoittaa, että muutoksen piirissä on noin 26 % kirkkonummelaisista äänestysikäisistä.

Äänioikeutetun äänestyspaikka vaalipäivänä ilmenee kotiin saapuneesta ilmoituksesta äänioikeudesta kuntavaaleissa 2021. Ilmoituksen mukaan ottaminen äänestyspaikalle on suotavaa, ilmoituksen puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.

Kuntavaalien uudet äänestysalueet ja äänestyspaikat on merkitty oheiseen karttaan.

 

Äänestysalueiden äänestyspaikat vaalipäivänä 13.6.2021:

Äänestysalue                    Äänestyspaikka                Äänestyspaikan osoite   

1. Lapinkylä                       Sjökulla skola                     Sjökullantie 285
2. Veikkola                         Veikkolan koulu                  Kisapolku 7
3. Masala                           Nissnikun koulu                 Masalantie 268
4. Gesterby                        Winellska skolan                Gesterbynkaari 3 (sisäänkäynti A4) (Gesterbyn koulukeskus)  

5. Kirkonkylä                       Kirkkoharjun koulu             Asematie 8 (Kirkonkylän koulukeskus)     

6. Tolsa                              Laajakallion koulu              Laajakalliontie 4
7. Kantvik                           Kantvikin koulu                  Toppapolku 2
8. Sundsberg                      Kartanonrannan koulu        Kartanonkuja 1

 
Kuntavaalien ennakkoäänestys 26.5.-8.6.


Kuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu 26.5.-8.6.2021 välisenä aikana. Kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestysaikojen ensimmäinen äänestystunti varataan ensisijaisesti koronan riskiryhmään kuuluville äänestäjille. Pääkirjasto Kirjastotalo Fyyrissä on mahdollista äänestää ulkona ennakkoäänestysaikana.

Kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat sekä aukioloajat Kirkkonummella:

Pääkirjasto Kirjastotalo Fyyri (02400) Osoite: Kirkkotori 1 

26.5.-28.5. (ke-pe) klo 9.00-20.00

29.5.-30.5. (la-su) klo 9.00-18.00

31.5.-4.6. (ma-pe) klo 9.00-20.00

5.6.-6.6. (la-su) klo 9.00-18.00

7.6.-8.6. (ma-ti) klo 9.00-20.00

Masalan kirjasto (02430) Osoite: Puolukkamäki 7  

26.5.-28.5. (ke-pe) klo 16.00-20.00

29.5.-30.5. (la-su) klo 9.00-18.00

31.5.-4.6. (ma-pe) klo 16.00-20.00

5.6.-6.6. (la-su) klo 9.00-18.00

7.6.-8.6. (ma-ti) klo 16.00-20.00

Veikkolan koulu (02880) Osoite: Kisapolku 7   

26.5.-28.5. (ke-pe) klo 16.00-20.00

29.5.-30.5. (la-su) klo 9.00-18.00

31.5.-4.6. (ma-pe) klo 16.00-20.00

5.6.-6.6. (la-su) klo 9.00-18.00

7.6.-8.6. (ma-ti) klo 16.00-20.00

Äänestyskopit kunnantalolla