Kuntalaistilaisuus perusturvan palveluista keräsi salin täydeltä kiinnostusta

16.02.2017 12:13

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Palvelut Perusturva

Perusturvan palvelut kiinnostivat kirkkonummelaisia. Valtuustosaliin kokoontui 15.2.2017 lähes 100 henkilöä kuulemaan informaatiota perusturvan palveluista ja vuoden 2017 muutoksista.

Perusturvan toiminnassa näkyy kuluvana vuonna vahva panostus ikäihmisten avopalveluihin ja kuntoutukseen sekä kaikenikäisten päihdepalveluihin, totesi perusturvajohtaja Liisa Ståhle tilaisuuden alussa. Tänä vuonna on vahvistettu muistipoliklinikan sekä kotisairaalan resursseja.

Perheneuvolan ikäraja nousee 16- vuoteen kesällä sekä lääkäripalvelut jatkuvat kolmella terveysasemalla. Myös lasten ja nuorten matalankynnyksen palveluihin panostetaan aiempaa enemmän. Kesäkuussa perheneuvolan ikäraja nousee 13 –vuodesta 16 vuoteen.

Kunnassa toimii edelleen hyvät lääkäri- ja hoitajapalvelut kolmella terveysasemalla. Kirkkonummella on Hus –alueen kuntien paras suhde seniorilääkäreiden ja nuorten lääkäreiden välillä, totesi johtava ylilääkäri Kaija Hannula.

Vuonna 2017 vahvaa panostusta ikäihmisten palveluihin

Ikäihmisten kotikuntoutusta laajennetaan. Sitä voidaan tarjota tarpeen mukaan mm. sairaalasta kotiutuville sekä säännöllisen kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arvioinnissa oleville kuntalaisille, kertoi vastaava fysioterapeutti Katja Kuula. Ikäihmisten parissa työskenteleviä työntekijöitä on koulutettu aktivoivaan kuntouttavaan hoitotyöhön. Koulutus jatkuu.

Kehittäjä sairaanhoitaja Jonna Hedström kertoi uudesta kotiutustiimistä, jonka tehtävänä on mm. tehdä hoidontarpeen arviointia ikääntyneille ihmisille mm. siinä vaiheessa, kun potilas on kotiutumassa esimerkiksi Espoon uudesta sairaalasta.

Päihdepalveluja aiempaa laajemmin kaikenikäisille

Kirkkonummen päihdepalveluissa panostetaan aiempaa enemmän ehkäisevään hoitoon, totesi päihdepalveluiden johtaja Kari Kopra. Hän kehottikin yleisöä ottamaan rohkeasti yhteyttä A- klinikkaan myös tilanteissa, joissa perheessä jollakin läheisellä on päihteiden käyttöön liittyviä pulmia.

Huolta julkisista liikenneyhteyksistä Espoon uuteen sairaalaan

Osanottajissa herätti huolta Espoon uuteen sairaalaan pääsy, etenkin huonot julkiset liikenneyhteydet sairaalaan. Yleisö toivoi jatkossa enemmän tietoa sosiaalipalveluista sekä mielenterveyspalveluista. Lääkäriin pääsy huoletti osaa kuulijoista. Myös ikäihmisten asuminen ja kaksikielisten palveluiden turvaaminen ikääntyvälle väestölle puhuttivat.

Tilaisuuden osanottajat olivat tyytyväisiä, että kunta järjesti tällaisen keskustelu- ja informaatiotilaisuuden.

Paikalla oli useita perusturvan johtavia viranhaltijoita ja asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin ja keskustelemassa kuntalaisten kanssa.