Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä. Aloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä. Aloite ei ole kysymys! Aloitteen käsittelee kunnassa se viranomainen, jonka toimialaan asia kuuluu.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen, joka valtuuston on käsitteltävä kuuden kuukauden kuluessa. Lisäksi viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Katso www.kuntalaisaloite.fi

Voit tehdä ja lähettää kuntalaisaloitteen kuntaan

  • täyttämällä ja lähettämällä kunnan aloitelomakeen.
  • postittamalla kunnalle aloitteen osoitteella: Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi.
  • täyttää ja lähettää lomakkeen www.kuntalaisaloite.fi sivustolla. Kuntalaisaloitesivustolla voi kerätä aloitteesi tueksi allekirjoituksia muilta kuntalaisilta.

Kirjaamo kirjaa kaikki kuntaan saapuneet aloitteet ja toimittaa ne edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle.

HUOM! Jos haluat antaa palautetta kunnalle, kunnan työntekijälle tai haluat kysyä jotain tai esittää toivomuksen, tee se palautelomakkeen avulla, älä aloitelomakkeella.