Kuntalain 142 §:n mukainen kuulutus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksistä 5.10.2020

08.10.2020 11:48

Kategoria: Kuulutukset

Kuntalain 142 §:n mukainen kuulutus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksistä 5.10.2020

Helsingin hallinto-oikeus on 5.10.2020 antanut seuraavat päätökset kunnallisvalitusasioissa:

20/0802/2, dnro 01941/18/2209

20/0803/2, dnro 04267/18/2207

20/0804/2, dnro 07085/18/2206.

 

Valitukset ovat koskeneet Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksiä: 26.2.2018 §61, 25.6.2018 § 227 ja 5.11.2018 § 357.

Helsingin hallinto-oikeus hylkää valitukset. Hallinto-oikeus hylkää Kirkkonummen kunnanhallituksen vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.