Kuntalain 108 §:n mukainen ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 18.6.2021 nro 21/0098/3

18.06.2021 15:01

Kategoria: Kuulutukset

Vaasan hallinto-oikeus 

Diaarinumero 00442/20/5131

Kuntalain 108 §:n mukainen ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 18.6.2021 nro 21/0098/3

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.6.2021 nro 21/0098/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Ympäristönsuojelulain mukainen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttava louhinta- ja murskaustoiminta, Kirkkonummi.

Ilmoituksen tekijä
Hagelberg Göran Oy Ab

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 18.6.2021-26.7.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/material/collections/20210618104600/7R9THZ8z3/VHaO_21_0098_3,_valitus_ymparistolupa-asiassa,_Kirkkonummi.pdf

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 26.7.2021.