Kuntalain 108 §:n mukainen ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 17.2.2021

17.02.2021 12:11

Kategoria: Kuulutukset

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17.2.2021 nro 21/0020/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Biohajoavan ja muun orgaanista ainetta sisältävän jätteen sijoittaminen kaatopaikalle sekä toiminnan aloittamislupa, Espoo ja Kirkkonummi.

Luvan hakija

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, HSY

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 17.2.-26.3.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhaku ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 26.3.2021.